Blog pożyczkowy

Ustawa antylichwiarska – jakie zmiany dla klientów?

Ustawa antylichwiarska została uchwalona po to, by ukrócić nieuczciwe praktyki firm, które zajmują się udzielaniem kredytów konsumenckich i które mogą funkcjonować na rynku bez zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Dzięki tej ustawie klienci instytucji pozabankowych są bardziej chronieni.

Rozwiązania, które zostały wprowadzone i jakie dotyczą ustawy o kredycie konsumenckim to między innymi limit kosztów pozaodsetkowych. Do takich regulacji można zaliczyć koszty ubezpieczenia, prowizji, opłaty dotyczące obsługi domowej, czy koszty przygotowawcze. Biorąc pod uwagę zmiany w ustawie, warto zauważyć, że całkowity pozaodsetkowy koszt kredytu nie powinien być większy niż dwadzieścia pięć procent całej sumy kredytu (część stała). Ponadto całkowity pozaodsetkowy koszt przy części zmiennej nie może przekroczyć trzydziestu procent całej kwoty kredytu w stosunku rocznym. Natomiast w przypadku kiedy będziemy chcieli skorzystać z pożyczki, którą będzie można spłacać przez kilka lat, koszty pozaodsetkowe nie będą mogły być wyższe niż sto procent wartości kredytu.

Zmiany w ustawie antylichwiarskiej dotyczą również ograniczeń w sposobie zarabiania na pożyczkobiorcach w przypadku, gdy zostanie czasowo wstrzymana spłata zadłużenia, bądź gdy zostanie ona odroczona. Firmy, które udzielają pożyczek nie będą mogły wprowadzać dodatkowych opłat z tego tytułu. Dzięki nowym przepisom pożyczkobiorca może się nieco odstresować. Jeśli bowiem zaciągniemy następny kredyt w okresie do stu dwudziestu dni zanim spłacimy poprzedni, wówczas firma udzielająca pożyczki nie może nałożyć większych kosztów, niż te, które mieszczą się w limicie opłat pozaodsetkowych, które są naliczane od sumy pierwszej zaciągniętej pożyczki. Jest to bardzo ważna zmiana, która może uchronić pożyczkobiorcę przed wpadaniem w spiralę długów.

Jeśli dotychczas musieliśmy ponosić jakieś wstępne opłaty, zanim podpisaliśmy umowę, a później ten koszt nie został nam zwrócony, możemy obecnie liczyć na to, że ten proceder już się nie powtórzy. Zgodnie z artykułem 28a ustawy o kredycie konsumenckim wszelkiego rodzaju opłaty i koszty, jakie uiszczaliśmy zanim doszło do zawarcia umowy, muszą zostać nam zwrócone. Szczególnie dotyczy to sytuacji, kiedy ostatecznie nie doszło do zawarcia umowy, bądź też wówczas gdy firma udzielająca pożyczek nie wywiązała się z terminu i nie wpłaciła kwoty kredytu w ustalonym czasie, który był podany w umowie.

Dobrym rozwiązaniem dla kredytobiorcy jest również ograniczenie maksymalnej wysokości opłat, które wiążą się z zaległościami w spłacie zadłużenia, a więc dotyczące kosztów monitów, upomnień, odsetek karnych i tym podobnych. Obecnie wartość maksymalnych odsetek naliczanych za opóźnienie w spłacie w stosunku rocznym wynosi czternaście procent w skali roku, czyli jest dwukrotnością wysokości odsetek za spóźnianie się ze spłatą zobowiązania finansowego. Ponadto podczas zawierania umowy kredytobiorca może dokładnie zapoznać się z tym, jaką kwotę będzie spłacać, a więc jaki będzie rzeczywisty koszt kredytu, który będzie chciał wziąć. Poszukujesz bezpiecznego źródła gotówki? Sprawdź pożyczki przez Internet tutaj!