Blog pożyczkowy

Co pół roku, co kwartał lub raz miesiącu – polisę na życie spłacisz w ratach

Ubezpieczenie na życie i zdrowie to swego rodzaju inwestycja. Inwestycja we własne bezpieczeństwo, ale też inwestycja w bezpieczeństwo bliskich. Warto mieć to na uwadze w czasie rozważań dotyczących zakupu takiej polisy. Składki są bowiem bardzo różnorodne, ale nigdy nie będą one takim wydatkiem, jakim jest opłacenie skutecznego i szybkiego leczenia. Polisa to również długoterminowa inwestycja i to również jest bardzo istotne. Trzeba pamiętać, że dobrą polisę warto opłacać nie tylko rok, dwa czy trzy. Warto ją opłacać tak długo, jak tylko to możliwe.

Tryb opłacania składki

Mając na uwadze fakt, że polisa jest długoterminową inwestycją, warto poszukać sposobów, które pozwolą nieco obniżyć związane z nią koszty. Jednym z nich jest opłacanie tejże polisy w częstotliwości rocznej, półroczne lub kwartalnej. Zasadniczo, polisę ubezpieczeniową na życie opłaca i rozlicza się w trybie miesięcznym. To oznacza, że można ją z powodzeniem wliczyć do regularnych i systematycznych rachunków. Można jednak wnioskować o zmianę trybu opłacania składki i płacić z mniejszą częstotliwością, płacić po prostu rzadziej.

Decydując się np. na kwartalne opłacanie składki zyskuje się podwójnie. Nie tylko obowiązek opłacania jest znacznie rzadszy, ale również składka jest nieco niższa. To nie jest suma trzech miesięcznych składek. Podobnie, jak składka płacona co pół roku nie jest sumą dwóch składek kwartalnych – ta jest jeszcze niższa. A roczna składka, kontynuując, nie jest sumą dwóch składek półrocznych – też ma mniejszą wartość. W efekcie ubezpieczony może zyskać całkiem atrakcyjne zniżki jeżeli zdecyduje się na rzadsze opłaty. W tym ujęciu najdroższej wypada składka opłacana miesięcznie.

Rozłożenie w czasie czy rozłożenie na drobne

Składka za polisę musi być opłacana regularnie, żeby ubezpieczenie mogło działać, a towarzystwo cały czas przejmowało odpowiedzialność finansową za zdarzenia ubezpieczeniowe. Właśnie dlatego warto się zastanowić, jaka opcja opłacania składki będzie najbardziej korzystna i odpowiednia. Czy lepiej będzie opłacać składkę raz do roku, ale za to dość wysoką. Mimo zniżki, składka za cały rok to jednak spora kwota. Czy opłacać częściej, dwa razy do roku, cztery lub dwanaście, a w tedy jednostkowe kwoty będą stosunkowo mniejsze.

Te mniejsze kwoty wiążą się jednak z obowiązkiem częstszego pamiętania o tym, że trzeba opłacić ubezpieczenie, częściej nim się trzeba zajmować, a to częściej zajmuje uwagę i pochłania znacznie więcej czasu.

Każdy ubezpieczony powinien więc zgodnie ze swoimi potrzebami, oczekiwaniami i możliwościami rozważyć, co jest dla niego ważniejsze – czy oszczędność czasu (i wtedy płaci raz do roku), czy przystępne, stosunkowo niskie stawki (wtedy płaci raz na miesiąc). Możliwość dokonania wyboru powoduje, że ubezpieczenia są bardziej dopasowane i dostosowane do ubezpieczonych, a tym samym stają się bardziej praktyczne i przydatne.

Konsekwencje nieterminowego opłacania składek

Dopasowanie składek do możliwości finansowych ubezpieczonego jest niezwykle istotne. Chodzi bowiem o to, że ubezpieczenie działa wyłącznie wtedy, gdy wszystkie składki są na bieżąco opłacone. Jeżeli ubezpieczony spóźnia się z opłaceniem jakiejś składki, niezależnie od częstotliwości, ubezpieczenie może wygasnąć. To nie jest dobra sytuacja i warto na to zwracać uwagę.

Oczywiście, nie tak od razu dochodzi do wygaśnięcia. Najpierw takie ubezpieczenia na życie zostają zawieszone. Jest to czas na niezwłoczne uzupełnienie składki. Jeżeli coś się stanie w czasie zawieszenia, a ubezpieczony szybko uzupełni brakujące składki, to nie będzie problemu i otrzyma wypłatę świadczenia. Jeżeli jednak nie będzie miał opłaconej polisy na bieżąco, wypłata nie będzie mu przysługiwała.

Jeżeli zaległość będzie się utrzymywała powyżej miesiąca lub trzech – to zależy od towarzystwa ubezpieczeniowego – polisa zostanie rozwiązania w trybie natychmiastowym, a jej wznowienie może nie być możliwe. Prawdopodobnie możliwe będzie wyłącznie ponowne zawarcie ubezpieczenia, a to może już być na innych, mniej korzystnych warunkach.

Warto z rozwagą i przemyśleniem wybierać polisę dla siebie. Być może mała zmiana jej parametrów sprawi, że będzie to ubezpieczenie znacznie bardziej dopasowane do potrzeb i możliwości, a tym samym bardziej praktyczne i użyteczne.