Blog pożyczkowy

Co to jest spread i jak wpływa na koszt kredytu?

Spread to różnica pomiędzy ceną kupna a sprzedaży wybranych aktywów. Najczęściej mamy do czynienia ze spreadem walutowym, który będzie wówczas oznaczać różnicę między ceną zakupu, a ceną sprzedaży waluty. Najlepiej wyjaśnić znaczenie spreadu na przykładzie. Otóż jeżeli instytucja bankowa zakupi walutę, płacąc 2,50 zł za jednostkę, a sprzeda ją za 3 zł to te pięćdziesiąt groszy różnicy będzie właśnie spreadem walutowym.

Kiedy będziemy się starać o kredyt w banku, musimy pamiętać o kilku rzeczach. Po pierwsze nie możemy zapominać o tym, że instytucja bankowa nie działa na rynku charytatywnie i musi wypracować zysk. Nawet jeśli korzystamy z lokaty bankowej, to i tak bank zarabia na nas, oferując na przykład wyżej oprocentowane kredyty od lokat. Natomiast jeśli produktem finansowym jest kredyt walutowy, to wówczas dodatkowym zyskiem dla banku jest właśnie spread walutowy.

Jeśli chcemy wiedzieć, jaka jest ogólna wysokość spreadu, to niestety nie da się tego ustalić, ponieważ każda instytucja bankowa i każdy kantor ustala tę wartość indywidualnie i samodzielnie. Zatem jest tak, że spread w jednym banku może różnić się od tego w innym. Nawet w tej samej instytucji bankowej spread może przybierać różne wartości w zależności od tego, jakiej waluty dotyczy. Jeśli na przykład spread jest niższy dla euro i wyższy dla franka szwajcarskiego, to bank więcej zarobi udzielając kredyty we frankach szwajcarskich.

Wysokość spreadu nie pozostaje bez znaczenia dla osób, które starają się o kredyt. Szczególnie wtedy, gdy kredytobiorcy zdecydują się na kredyt w obcej walucie. Wówczas trzeba liczyć się z tym, że spread będzie mieć bezpośredni wpływ na to, jak będą się kształtować wysokości rat. Dobrą informacją dla kredytobiorców jest to, że w Polsce obowiązuje tak zwana ustawa antyspreadowa. Na jej mocy banki mają obowiązek przyjąć wpłatę raty zarówno w złotówkach, jak i w walucie kredytu. W ten sposób kredytobiorcy mogą zaoszczędzić, jeśli zdecydują się wymienić walutę taniej, a następnie wpłacić ją na konto walutowe, z jakiego spłacają ratę zobowiązania finansowego.

Spread jest ustalany przez instytucję bankową zgodnie z wewnętrzną polityką cenową, uwzględniając przy tym założenia finansowe. Warto pamiętać o tym, że na wysokość spreadu mają wpływ również inne czynniki. Bank bierze pod uwagę sytuację gospodarczą, społeczną i polityczną kraju, w jakiej walucie oferuje kredyt. Sytuacja ta jest rozpatrywana zarówno pod kątem bieżących wydarzeń, jak i prognozowanych.

Kredytobiorca, który wie czym jest spread, a także ile on wynosi, będzie bardziej świadomie mógł zaciągnąć kredyt, zwłaszcza jeśli planuje on wziąć kredyt w obcej walucie. Jeśli pożyczamy obcą walutę w banku, wówczas jest ona przeliczana na złotówki po kursie zakupu waluty, czyli po tym niższym kursie. Jeśli jednak chcemy spłacić raty w obcej walucie, wówczas musimy liczyć się z tym, że instytucja bankowa uwzględnia wtedy nie kurs kupna, a kurs sprzedaży waluty. W ten sposób już na samym przewalutowaniu bank może zarobić na kredytobiorcy kilka procent. Warto pamiętać o tym, że im wyższy jest spread, tym więcej zapłacimy za ratę kredytu.