Blog pożyczkowy

pytanie

Czy można dostać karę za brak ubezpieczenia OC?

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe, a mimo to szacuje się, że ok. 100 tys. (1%) pojazdów poruszających się na polskich drogach jest go pozbawiona. Co ważne, bardzo rzadko zdarza się, by ktoś nie wykupił polisy z premedytacją. Częściej powodem jest nieznajomość przepisów. Sprawdź, czy za brak OC grozi kara, kiedy można ją otrzymać i w jakiej wysokości.

OC – kiedy jest potrzebne?

Ubezpieczenie OC to obowiązkowa polisa, którą powinien być objęty każdy (zarejestrowany) pojazd. Jej zadaniem jest ochrona innych uczestników ruchu przed skutkami spowodowanych przez danego kierowcę wypadków lub kolizji. Upraszczając – OC zapewnia poszkodowanemu świadczenia pokrywające koszt likwidacji szkody. Usystematyzowany system ubezpieczeń sprawia, że odszkodowania są przyznawane sprawnie, a sprawcy wypadków nie muszą popadać w niekiedy wielotysięczne długi. Trudno więc kwestionować słuszność takiego rozwiązania tej kwestii. Inną sprawą jest jednak wysokość składek, na którą narzeka wielu kierowców, szczególnie po ich znacznym podniesieniu w 2017 roku. 

To nie ona jest jednak główną przyczyną braku OC u niektórych kierowców, a niedoinformowanie. Warto zapamiętać, że polisą OC musi być objęty:

 • każdy zarejestrowany pojazd osobowy,
 • każdy zarejestrowany pojazd ciężarowy,
 • każdy inny pojazd.

Co ważne, obowiązek posiadania ubezpieczenia nie dotyczy wyłącznie pojazdów poruszających się po drogach. A zatem również za samochody uszkodzone, niesprawne czy nieużytkowane należy płacić OC. Warto przy tym pamiętać, że przyczepa w świetle prawa też jest pojazdem, mimo że nie ma własnego silnika. Z tego powodu wymaga ubezpieczenia. Więcej na ten temat można przeczytać pod adresem https://rankomat.pl/samochod/ubezpieczenie-oc-przyczepy-samochodowej.

Należy również pamiętać, że polisa OC nie zawsze ulega automatycznemu przedłużeniu. Może wygasnąć po zakończeniu okresu umowy w dwóch przypadkach:

 • jeśli była przejęta po poprzednim właścicielu samochodu,
 • jeśli składka nie została opłacona w całości.

Wówczas możesz jeździć bez OC i nawet o tym nie wiedzieć. Dlatego warto zawsze pilnować kwestii związanych z ubezpieczeniem.

Czy grozi Ci kara za brak OC? Ile trzeba zapłacić?

Komu i kiedy grozi więc kara za brak OC? Czy przewidziana jest taryfa ulgowa dla tych, którzy powołają się np. na nieznajomość przepisów? Niestety przepisy są bezlitosne. Nawet za jeden dzień bez opłaconych składek kierowcy należy się kara, niezależnie od przyczyn braku ochrony. Jej wysokość zależy od:

 • typu pojazdu,
 • długości okresu, w którym nie był objęty ochroną ubezpieczeniową,
 • minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego przez rząd.

Jeśli brak ubezpieczenia obejmuje okres dłuższy niż 14 dni, kierownic przysługuje maksymalna kara (100% opłaty karnej). W przypadku krótszych okresów wygląda to następująco:

 • od 4 do 14 dni bez OC – 50% opłaty karnej,
 • do 3 dni bez OC – 20% opłaty karnej.

Ile wynosi maksymalna kara? To:

 • dla samochodów ciężarowych, ciągników i autobusów: trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę (brutto) – w 2020 roku jest to 7800 zł;
 • dla samochodów osobowych: dwukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę – czyli 5200 zł w 2020 oku;
 • dla pozostałych pojazdów: równowartość jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli 780 zł według danych na 2020 rok.

Wysokość kar zwykle znacznie przewyższa wartość składki OC na cały rok. Taki zabieg ma na celu zniechęcenie kierowców do kombinowania i unikania opłacania ubezpieczenia, a jak pokazują statystyki, przynosi oczekiwane skutki.

Kto nakłada kary za brak OC?

Zastanawiasz się, kto nakłada kary za brak OC i czy brak ubezpieczenia zawsze musi się wydać? Wniosek jest prosty: nie warto unikać płacenia składek. Statystyki pokazują bowiem, że większość tego rodzaju uchybień jest wykrywana. Za nakładanie kar odpowiada Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Instytucja dysponuje własnymi systemami, które stale przeszukują bazy danych w poszukiwaniu nieopłaconych polis. Do wykrycia braku obowiązkowego ubezpieczenia może również dojść podczas kontroli policji lub innych organów. Według oficjalnych danych zaledwie od stycznia do września 2019 roku kary z tego tytułu nałożono na 94 tys. kierowców.

Należy również pamiętać, że jeśli kierowca spowoduje wypadek, jadąc pojazdem bez ważnego OC, będzie musiał nie tylko zapłacić karę, ale również uregulować należność za powstałe z jego winy szkody. Tego rodzaju rachunki zwykle wynoszą zaś wiele tysięcy złotych. Dzięki naszemu kalkulatorowi OC otrzymasz w jednym zestawieniu oferty ubezpieczenia od kilkunastu firm ubezpieczeniowych. Kup najlepsze ubezpieczenie samochodu w kalkulatorze oc w rankomat.pl i zaoszczędź do 50% ceny.